Kaşar, Domates Simitwich

Simit sözcüğünün nereden çıktığını kesin olarak bilemesek de, bazı kaynaklardaki rivayetlere göre, ilginç ancak bilimsel kaynağı verilmeyen bir iddianın yer aldığını görüyoruz. Simit sözcüğü, Yunanca Smiti’den (Smyti) gelmektedir. Smyti, bugünkü İzmit’in Astakos ve Nikomedia’dan sonra kullanılan eski adlarındandır. Türklerin yerleşiminden sonra Smiti, İzmit’e dönüşmüştür. Yiyecek olarak simit tarihte ilk kez bu kentte üretildiği için bu adı almıştır. İzmit, şimdi olduğu gibi o dönemlerde de bir geçiş lokasyonu olduğu için genellikle kervan yolcularının ilk fast food tarzı yemeği olarak işlev görmüştür. Bazı rivayetlerin İzmit kentine ilişkin olarak verdiği bilgiye göre, “Smyti” adı bu bölgede Doğu’ya giden ve gelen kervanların toplanma noktası olduğu için Yunanca sym’den (toplam kelimesinden) esinlenerek verilmiştir. Bu sadece bir iddia olup, somut bir kaynağı bulunmamaktadır.